menu
nagłówek | header | image

Program

08:00-08:45
Rejestracja uczestników na konferencję
08:45-09:00
Otwarcie konferencji
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego - prof. dr hab. Krystyna Jaracz
09:00-09:30
Wykład inauguracyjny: Sztuczna inteligencja w pielęgniarstwie. Zastosowania i wyzwania
dr Aleksandra Pawlicka (Bydgoszcz)
SESJA PIELĘGNIARSTWA PSYCHIATRYCZNEGO
przewodniczący sesji: prof. dr hab. Krystyna Górna
09:30-09:50
Centra Zdrowia Psychicznego historia, stan obecny, przyszłość
dr Marek Balicki (Polskie Towarzystwo Psychiatrii Środowiskowej, Warszawa)
09:50-10:10
Wyzwania pielęgniarskie w środowiskowej opiece psychiatrycznej
dr Katarzyna Gołębiewska, prof. Krystyna Górna, mgr Justyna Kiejda, mgr Edyta Kujawa (Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, UMP Poznań)
10:10-10:30
Podwójna diagnoza. Wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne
dr Artur Kochański (Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego, Lublin)
10:30-10:50
Postępowanie wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi stwarzającej zagrożenie dla zdrowia i życia
prof. Krystyna Górna, dr Katarzyna Gołębiewska, mgr Justyna Kiejda, mgr Edyta Kujawa (Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, UMP Poznań)
10:50-11:10
Potrzeby pacjentów uzależnionych od alkoholu po zakończeniu stacjonarnej terapii odwykowej
mgr Damian Czarnecki (Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK Toruń)
11:10-11:30
Dyskusja
11:30-12:30
🍽 PRZERWA na LUNCH i niespodzianka muzyczna
SESJA PIELĘGNIARSTWA NEUROLOGICZNEGO pod patronatem honorowym Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych
przewodniczący sesji: prof. dr hab. Krystyna Jaracz
12:30-12:50
Udział pielęgniarki neurologicznej w terapii immunoglobulinami podawanymi drogą podskórną
mgr Klaudia Naskręt-Gasik (Oddział Kliniczny Neurologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Poznań)
12:50-13:10
Wykorzystanie symulacji medycznej w nauczaniu pielęgniarstwa neurologicznego
dr Barbara Grabowska-Fudala, dr Anna Smelkowska (Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego, UMP, Poznań)
13:10-13:30
Koordynacyjna, instrumentalna i edukacyjna rola pielęgniarki w zaawansowanych terapiach choroby Parkinsona
mgr Joanna Kończak, mgr Klaudia Naskręt-Gasik (Oddział Kliniczny Neurologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Poznań)
13:30-13:50
Zadania i odpowiedzialność pielęgniarki neurologicznej w terapii rdzeniowego zaniku mięśni z zastosowaniem Nusinersenu
mgr Aleksandra Kurta-Nowicka (Oddział Kliniczny Neurologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny, Poznań)
15:50-14:10
Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem neurologicznym w oddziale intensywnej terapii
mgr Celina Glaza (Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki, UMP, Poznań)
14:10-14:30
Udar mózgu – i co dalej? Sytuacja psychologiczna pacjenta w oddziale wczesnej rehabilitacji udarowej
prof. Marcin Jaracz (Zakład Neuropsychologii Klinicznej, Collegium Medicum w Bydgoszy, UMK Toruń)
14:30-14:45
InfPrev4frica – idea i istota projektu
prof. Krystyna Jaracz, w imieniu polskiej grupy projektowej (UMP, Poznań)
14:45-15:30
Dyskusja
15:30
Zakończenie konferencji
15:30
Spotkanie członków Polskego Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych
aktualizacja: 2023-09-20