menu
nagłówek | header | image

Streszczenia

 • Warunkiem aktywnego uczestnictwa (prezentacja ustna, e-poster) jest przesłanie do 30.09.2023 r. streszczenia wystąpienia.
 • Do prezentacji ustnej zostaną wybrane najciekawsze zgłoszone tematy.

Regulamin przygotowania streszczenia
Streszczenie (max. 250 słów, czcionka Time New Roman, wielkość 12), w języku polskim, należy przesłać do 30.09.2023 r. na adres: bgfudala@ump.edu.pl

 • Streszczenia powinny mieć następujący układ:
  - Wstęp
  - Cel badań
  - Materiał i Metody
  - Wyniki
  - Wnioski
  - Słowa kluczowe
 • Streszczenia mające formę niezgodną z wyżej opisaną nie będą przyjmowane.
 • O terminie i formie prezentacji pracy autorzy zostaną poinformowani na co najmniej 20 dni przed rozpoczęciem Konferencji.
aktualizacja: 2023-09-20